Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 30 av 32 träffar
SFS-nummer · 1967:895 · Visa register
Kungörelse (1967:895) om ersättning till nämndemän för vissa syner och besiktningar
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1967-12-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 1974:741
1 § Nämndeman äger för biträde vid syn eller besiktning i fråga om hus eller annan byggnad, som tillhör staten, erhålla dagarvode samt resekostnadsersättning och traktamente. 2 § Dagarvode utgår med 100 kronor för varje förrättningsdag. Sådant arvode utgår även för varje särskild resdag, varunder minst åtta timmar mellan klockan 6 och klockan 24 tagits i anspråk för resa. Kungörelse (1974:741). 3 § Resekostnadsersättning och traktamente utgår enligt allmänna resereglementet (1952:735). Resekostnadsersättning utgår enligt reseklass B. Kungörelse (1974:741). 4 § Beträffande räkning på dagarvode samt utbetalning och slutligt gäldande av arvodet gäller vad i motsvarande hänseenden är föreskrivet om resekostnadsersättning och traktamente.