Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:289 · Visa fulltext
Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1991:513
Rubrik: Lag (1991:513) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1971:1198
Omfattning: ändr. övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1971:181, KU 77, rskr 337
Ändring, SFS 1974:356
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:78, JuU 1974:14, rskr 1974:233
Ändring, SFS 1974:577
Omfattning: ändr. 2-4, 8-12, 16, 18 §§, övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Ändring, SFS 1975:680
Omfattning: ändr 2 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1975:1296
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1976:401
Rubrik: Lag (1976:401) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:138, JuU 1975/76:36, rskr 1975/76:307
Ändring, SFS 1976:562
Rubrik: Lag (1976:562) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 13, 15 §§; ny 12 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:153, JuU 1975/76:44, rskr 1975/76:396
Ändring, SFS 1979:165
Rubrik: Lag (1979:165) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 18 §; nuvarande 12 a, 13-17 §§ betecknas 13, 22-26 §§; ändr. 1 §, nya 13, 24 §§; rubr. närmast före nuvarande 13 § sätts närmast före nya 22 §; nya 14-21 §§, rubr. närmast före 14, 19 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216, JuU 1978/79:34, rskr 1978/79:290
Ändring, SFS 1980:274
Rubrik: Lag (1980:274) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8, 11, 12 §§; nya 13 a, 13 b §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Ändring, SFS 1980:385
Rubrik: Lag (1980:385) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:153, JuU 1979/80:43, rskr 1979/80:390
Ändring, SFS 1980:978
Rubrik: Lag (1980:978) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:178, TU 1980/81:1, rskr 1980/81:29
Ändring, SFS 1980:1125
Rubrik: Lag (1980:1125) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:25, NU 1980/81:23, rskr 1980/81:112
Ändring, SFS 1981:37
Rubrik: Lag (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18, 20 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:282
Rubrik: Lag (1981:282) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:111, SkU 1980/81:42, rskr 1980/81:249
Ändring, SFS 1981:384
Rubrik: Lag (1981:384) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: nuvarande 22-26 §§ betecknas 26-30 §§; ändr. 1, nya 28 §§; rubr. närmast före nuvarande 22 § sätts närmast före nya 26 §; nya 22-25 §§, rubr. närmast före 22 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:143, JuU 1980/81:34, rskr 1980/81:317
Ändring, SFS 1981:1092
Rubrik: Lag (1981:1092) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 1981/82:44
Ändring, SFS 1981:1322
Rubrik: Lag (1981:1322) om upphävande av lagen (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 1981:37
Förarbeten: Prop. 1981/82:39, JuU 1981/82:22, rskr 1981/82:108
Ändring, SFS 1981:1323
Rubrik: Lag (1981:1323) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18, 20 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:39, JuU 1981/82:22, rskr 1981/82:108
Ändring, SFS 1982:331
Rubrik: Lag (1982:331) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:190, JuU 1981/82:57, rskr 1981/82:330
Ändring, SFS 1982:1089
Rubrik: Lag (1982:1089) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:13, TU 1982/83:2, rskr 1982/83:36
Ändring, SFS 1982:1138
Rubrik: Lag (1982:1138) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:146, AU 1982/83:3, rskr 1982/83:43
Ändring, SFS 1983:372
Rubrik: Lag (1983:372) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 13, 17, 20 §§
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1984:9
Rubrik: Lag (1984:9) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1984-02-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:60, NU 1983/84:17, rskr 1983/84:135
Ändring, SFS 1984:135
Rubrik: Lag (1984:135) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:78, JuU 1983/84:15, rskr 1983/84:152
Ändring, SFS 1984:868
Rubrik: Lag (1984:868) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:22, SfU 1984/85:4, rskr 1984/85:15
Ändring, SFS 1985:212
Rubrik: Lag (1985:212) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1986:169
Rubrik: Lag (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:212, TU 1985/86:6, rskr 1985/86:71
Ändring, SFS 1986:1285
Rubrik: Lag (1986:1285) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 22 §; ändr. 1, 20, 28 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1986:1286
Rubrik: Lag (1986:1286) om ändring i lagen (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 § i 1986:169
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:331
Rubrik: Lag (1987:331) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:113, JuU 1986/87:29, rskr 1986/87:243
Ändring, SFS 1988:155
Rubrik: Lag (1988:155) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1988-05-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:80, SfU 1987/88:17, rskr 1987/88:160
Ändring, SFS 1988:617
Rubrik: Lag (1988:617) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19-21 §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:138, JuU 1987/88:38, rskr 1987/88:360
Ändring, SFS 1988:1287
Rubrik: Lag (1988:1287) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1329
Rubrik: Lag (1988:1329) om ändring i lagen (1988:617) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 § i 1988:617
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1481
Rubrik: Lag (1988:1481) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:13, 1988/89:SoU11, rskr 1988/89:45
Ändring, SFS 1989:15
Rubrik: Lag (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1989-06-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:8, 1988/89:LU10, rskr 1988/89:19
Ändring, SFS 1989:173
Rubrik: Förordning (1989:173) om ikraftträdande av lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ikrafttr. av 1989:15
Ikraft: 1989-06-01
Ändring, SFS 1989:293
Rubrik: Lag (1989:293) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:300
Rubrik: Lag (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §, ikrafttr.best. till 1989:15
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:356
Rubrik: Lag (1989:356) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:539
Rubrik: Lag (1989:539) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1989:540
Rubrik: Lag (1989:540) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:126, 1988/89:SkU31, rskr 1988/89:301
Ändring, SFS 1989:541
Rubrik: Lag (1989:541) om ändring i lagen (1989:293) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 § i 1989:293
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:134, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, 1988/89:TU20, rskr 1988/89:325, 1988/89:308
Ändring, SFS 1989:542
Rubrik: Lag (1989:542) om ändring i lagen (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 § i 1989:300 om ändr. i 1989:15, ikrafttr.best. till 1989:300 om ändr. i 1989:15
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:126 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, 1988/89:SkU31, rskr 1988/89:325, 1988/89:301
Ändring, SFS 1990:63
Rubrik: Lag (1990:63) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:362
Rubrik: Lag (1990:362) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:451
Rubrik: Lag (1990:451) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:897
Rubrik: Lag (1990:897) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:70, 1989/90:KrU30, rskr 1989/90:309
Ändring, SFS 1990:1131
Rubrik: Lag (1990:1131) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:32, 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Ändring, SFS 1991:208
Rubrik: Lag (1991:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2, 14, 20 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, bet. 1990/91:JuU18, rskr. 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Rubrik: Förordning (1991:363) om ikraftträdande av lagstiftningen om en ny instansordning för rättskipningen i socialförsäkringsmål
Omfattning: ikrafttr. av 1991:208
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:80, bet. 1990/91:JuU18, rskr. 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:539
Rubrik: Lag (1991:539) om ändring i lagen (1991:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §, 1 p övergångsbest. till 1991:208
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1132
Rubrik: Lag (1991:1132) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:1820
Rubrik: Lag (1991:1820) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:66, 1991/92:JuU3, rskr 1991/92:23
Ändring, SFS 1992:508
Rubrik: Lag (1992:508) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:158, 1991/92:JuU27, rskr 1991/92:308
Ändring, SFS 1992:1529
Rubrik: Lag (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:58, 1992/93:72, 1992/93:88, bet. 1992/93:BoU4, 1992/93:TU13, 1992/93:FiU5, rskr 1992/93:120
Ändring, SFS 1993:349
Rubrik: Lag (1993:349) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:25, bet. 1992/93:JuU29, rskr. 1992/93:326
Ändring, SFS 1993:513
Rubrik: Lag (1993:513) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 18 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:213, bet. 1992/93:JuU32, rskr. 1992/93:371
Ändring, SFS 1993:759
Rubrik: Lag (1993:759) om ändring i lagen (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §, ikrafttr.best. till 1992:1529
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, 1992/93:185, 1992/93:200 och 1992/93:215, bet. 1992/93:JuU31, rskr. 1992/93:437
Ändring, SFS 1994:208
Rubrik: Lag (1994:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:435
Rubrik: Lag (1994:435) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Ändring, SFS 1994:479
Rubrik: Lag (1994:479) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:1042
Rubrik: Lag (1994:1042) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1623
Rubrik: Lag (1994:1623) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1994:1914
Rubrik: Lag (1994:1914) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Ändring, SFS 1995:21
Rubrik: Lag (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2, 8, 11, 13 a, 17, 20 §§; nya 17 a, 17 b §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:529
Rubrik: Lag (1995:529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8, 17 a §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Ändring, SFS 1995:1691
Rubrik: Lag (1995:1691) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 1996-05-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:156
Rubrik: Lag (1996:156) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:116, bet. 1995/96:JuU16, rskr. 1995/96:173
Ändring, SFS 1996:1634
Rubrik: Lag (1996:1634) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §; upph. genom 1997:392
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:230
Rubrik: Lag (1997:230) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1997:392
Rubrik: Lag (1997:392) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 1996:1634; ändr. 17, 17 a, 18, 26 §§
Ikraft: 1997-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 1997:516
Rubrik: Lag (1997:515) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1088
Rubrik: Lag (1997:1088) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1, 14, 20 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:373
Rubrik: Lag (1998:373) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 a, 8, 12, 13 a, 14 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:1801
Rubrik: Lag (1998:1801) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 10, 11, 16 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99:80
Ändring, SFS 2000:355
Rubrik: Lag (2000:355) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:207
Ändring, SFS 2001:26
Rubrik: Lag (2001:26) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Ändring, SFS 2002:997
Rubrik: Lag (2002:997) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 15, 18 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:4, bet. 2002/03:JuU2, rskr. 2002/03:21
Ändring, SFS 2003:409
Rubrik: Lag (2003:409) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:684
Rubrik: Lag (2003:684) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:170
Rubrik: Lag (2004:170) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:630
Rubrik: Lag (2004:630) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2004:803
Rubrik: Lag (2004:803) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:719
Rubrik: Lag (2005:719) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2, 18 §§
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:305
Rubrik: Lag (2006:305) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203
Ändring, SFS 2006:851
Rubrik: Lag (2006:851) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19, 20, 21 §§; nya 20 a, 22, 23, 24 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:180, bet. 2005/06:JuU32, rskr. 2005/06:272
Ändring, SFS 2007:880
Rubrik: Lag (2007:880) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 17 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:119, bet. 2007:08/TU2, rskr. 2007/08:8
Ändring, SFS 2007:1000
Rubrik: Lag (2007:1000) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2007:1094
Rubrik: Lag (2007:1094) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31
Ändring, SFS 2008:417
Rubrik: Lag (2008:417) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:70,bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178
Ändring, SFS 2008:963
Rubrik: Lag (2008:963) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61
Ändring, SFS 2009:345
Rubrik: Lag (2009:345) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7 §§; nya 4 b, 4 c, 5 a §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213
Ändring, SFS 2009:773
Rubrik: Lag (2009:773) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1, 8, 14, 14 a, 15, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 20, 21, 28 §§, rubr. närmast före 14, 19 §§
Ikraft: 2010-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:615
Rubrik: Lag (2010:615) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:616
Rubrik: Lag (2010:616) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:1398
Rubrik: Lag (2010:1398) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 6, 7, 10, 15 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 28 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1422
Rubrik: Lag (2010:1422) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2010:1884
Rubrik: Lag (2010:1884) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Ändring, SFS 2011:1032
Rubrik: Lag (2011:1032) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Ändring, SFS 2011:1303
Rubrik: Lag (2011:1303) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8, 18 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:85
Rubrik: Lag (2013:85) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 2, 8, 11, 12, 13 a, 13 b, 15, 17 b, 20 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:312
Rubrik: Lag (2013:312) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212
Ändring, SFS 2013:649
Rubrik: Lag (2013:649) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-09-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ändring, SFS 2014:905
Rubrik: Lag (2014:905) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32, rskr. 2013/14:391
Ändring, SFS 2015:182
Rubrik: Lag (2015:182) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Ändring, SFS 2016:1
Rubrik: Lag (2016:1) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112
Ändring, SFS 2016:1138
Rubrik: Lag (2016:1138) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 a, 14 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:27, bet. 2016/17:JuU7, rskr. 2016/17:60
Ändring, SFS 2016:1139
Rubrik: Lag (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 a, 14 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:27, bet. 2016/17:JuU7, rskr. 2016/17:60
Ändring, SFS 2016:1148
Rubrik: Lag (2016:1148) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:350
Rubrik: Lag (2017:350) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242
Ändring, SFS 2017:543
Rubrik: Lag (2017:543) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3, 12, 18 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287
Ändring, SFS 2017:729
Rubrik: Lag (2017:729) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 13 a, 17 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:415
Rubrik: Lag (2018:415) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §; nya d, 13 c, 18 a, 29 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:650
Rubrik: Lag (2018:650) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Ändring, SFS 2018:1262
Rubrik: Lag (2018:1262) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2018:1959
Rubrik: Lag (2018:1959) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: nuvarande 17 a, 17 b §§ betecknas 17 b, 17 c §§; ändr. 12, 13 a, 17 §§, den nya 17 b §; ny 17 a §
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2019:471
Rubrik: Lag (2019:471) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:102, bet. 2018/19:SoU20, rskr. 2018/19:261
Ändring, SFS 2019:724
Rubrik: Lag (2019:724) om ändring i lagen (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2016:1139
Förarbeten: Prop. 2019/20:19, bet. 2019/20:JuU11, rskr. 2019/20:37
Ändring, SFS 2019:847
Rubrik: Lag (2019:847) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:350
Rubrik: Lag (2020:350) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272
Ändring, SFS 2022:488
Rubrik: Lag (2022:488) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 17 §§
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:633
Rubrik: Lag (2022:633) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316
Ändring, SFS 2023:705
Rubrik: Lag (2023:705) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:6, bet. 2023/24:TU3, rskr. 2023/24:39
Ändring, SFS 2023:771
Rubrik: Lag (2023:771) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:135, bet. 2023/24:JuU3, rskr. 2023/24:21