Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:289 · Visa fulltext
Lag (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:1198
Omfattning: ändr. övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1971:181, KU 77, rskr 337
Ändring, SFS 1974:356
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:78, JuU 1974:14, rskr 1974:233
Ändring, SFS 1974:577
Omfattning: ändr. 2-4, 8-12, 16, 18 §§, övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Ändring, SFS 1975:680
Omfattning: ändr 2 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1975:1296
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1976:401
Rubrik: Lag (1976:401) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:138, JuU 1975/76:36, rskr 1975/76:307
Ändring, SFS 1976:562
Rubrik: Lag (1976:562) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 13, 15 §§; ny 12 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:153, JuU 1975/76:44, rskr 1975/76:396
Ändring, SFS 1979:165
Rubrik: Lag (1979:165) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 18 §; nuvarande 12 a, 13-17 §§ betecknas 13, 22-26 §§; ändr. 1 §, nya 13, 24 §§; rubr. närmast före nuvarande 13 § sätts närmast före nya 22 §; nya 14-21 §§, rubr. närmast före 14, 19 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216, JuU 1978/79:34, rskr 1978/79:290
Ändring, SFS 1980:274
Rubrik: Lag (1980:274) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8, 11, 12 §§; nya 13 a, 13 b §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Ändring, SFS 1980:385
Rubrik: Lag (1980:385) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:153, JuU 1979/80:43, rskr 1979/80:390
Ändring, SFS 1980:978
Rubrik: Lag (1980:978) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:178, TU 1980/81:1, rskr 1980/81:29
Ändring, SFS 1980:1125
Rubrik: Lag (1980:1125) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:25, NU 1980/81:23, rskr 1980/81:112
Ändring, SFS 1981:37
Rubrik: Lag (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18, 20 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:282
Rubrik: Lag (1981:282) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:111, SkU 1980/81:42, rskr 1980/81:249
Ändring, SFS 1981:384
Rubrik: Lag (1981:384) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: nuvarande 22-26 §§ betecknas 26-30 §§; ändr. 1, nya 28 §§; rubr. närmast före nuvarande 22 § sätts närmast före nya 26 §; nya 22-25 §§, rubr. närmast före 22 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:143, JuU 1980/81:34, rskr 1980/81:317
Ändring, SFS 1981:1092
Rubrik: Lag (1981:1092) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:154, JuU 1981/82:10, rskr 1981/82:44
Ändring, SFS 1981:1322
Rubrik: Lag (1981:1322) om upphävande av lagen (1981:37) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 1981:37
Förarbeten: Prop. 1981/82:39, JuU 1981/82:22, rskr 1981/82:108
Ändring, SFS 1981:1323
Rubrik: Lag (1981:1323) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18, 20 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:39, JuU 1981/82:22, rskr 1981/82:108
Ändring, SFS 1982:331
Rubrik: Lag (1982:331) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:190, JuU 1981/82:57, rskr 1981/82:330
Ändring, SFS 1982:1089
Rubrik: Lag (1982:1089) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:13, TU 1982/83:2, rskr 1982/83:36
Ändring, SFS 1982:1138
Rubrik: Lag (1982:1138) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:146, AU 1982/83:3, rskr 1982/83:43
Ändring, SFS 1983:372
Rubrik: Lag (1983:372) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 13, 17, 20 §§
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1984:9
Rubrik: Lag (1984:9) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1984-02-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:60, NU 1983/84:17, rskr 1983/84:135
Ändring, SFS 1984:135
Rubrik: Lag (1984:135) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:78, JuU 1983/84:15, rskr 1983/84:152
Ändring, SFS 1984:868
Rubrik: Lag (1984:868) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:22, SfU 1984/85:4, rskr 1984/85:15
Ändring, SFS 1985:212
Rubrik: Lag (1985:212) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1986:169
Rubrik: Lag (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:212, TU 1985/86:6, rskr 1985/86:71
Ändring, SFS 1986:1285
Rubrik: Lag (1986:1285) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 22 §; ändr. 1, 20, 28 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1986:1286
Rubrik: Lag (1986:1286) om ändring i lagen (1986:169) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 § i 1986:169
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:331
Rubrik: Lag (1987:331) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:113, JuU 1986/87:29, rskr 1986/87:243
Ändring, SFS 1988:155
Rubrik: Lag (1988:155) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1988-05-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:80, SfU 1987/88:17, rskr 1987/88:160
Ändring, SFS 1988:617
Rubrik: Lag (1988:617) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19-21 §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:138, JuU 1987/88:38, rskr 1987/88:360
Ändring, SFS 1988:1287
Rubrik: Lag (1988:1287) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1329
Rubrik: Lag (1988:1329) om ändring i lagen (1988:617) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 § i 1988:617
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1481
Rubrik: Lag (1988:1481) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:13, 1988/89:SoU11, rskr 1988/89:45
Ändring, SFS 1989:15
Rubrik: Lag (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1989-06-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:8, 1988/89:LU10, rskr 1988/89:19
Ändring, SFS 1989:173
Rubrik: Förordning (1989:173) om ikraftträdande av lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ikrafttr. av 1989:15
Ikraft: 1989-06-01
Ändring, SFS 1989:293
Rubrik: Lag (1989:293) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:300
Rubrik: Lag (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §, ikrafttr.best. till 1989:15
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Ändring, SFS 1989:356
Rubrik: Lag (1989:356) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:78, 1988/89:JuU20, rskr 1988/89:260
Ändring, SFS 1989:539
Rubrik: Lag (1989:539) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1989:540
Rubrik: Lag (1989:540) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:126, 1988/89:SkU31, rskr 1988/89:301
Ändring, SFS 1989:541
Rubrik: Lag (1989:541) om ändring i lagen (1989:293) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 § i 1989:293
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:134, 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, 1988/89:TU20, rskr 1988/89:325, 1988/89:308
Ändring, SFS 1989:542
Rubrik: Lag (1989:542) om ändring i lagen (1989:300) om ändring i lagen (1989:15) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 § i 1989:300 om ändr. i 1989:15, ikrafttr.best. till 1989:300 om ändr. i 1989:15
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:86, 1988/89:126 1988/89:SfU19, 1988/89:SfU22, 1988/89:SkU31, rskr 1988/89:325, 1988/89:301
Ändring, SFS 1990:63
Rubrik: Lag (1990:63) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:362
Rubrik: Lag (1990:362) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:451
Rubrik: Lag (1990:451) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:897
Rubrik: Lag (1990:897) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:70, 1989/90:KrU30, rskr 1989/90:309
Ändring, SFS 1990:1131
Rubrik: Lag (1990:1131) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18, 20 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:32, 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Ändring, SFS 1991:208
Rubrik: Lag (1991:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2, 14, 20 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, bet. 1990/91:JuU18, rskr. 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:363
Rubrik: Förordning (1991:363) om ikraftträdande av lagstiftningen om en ny instansordning för rättskipningen i socialförsäkringsmål
Omfattning: ikrafttr. av 1991:208
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:80, bet. 1990/91:JuU18, rskr. 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:513
Rubrik: Lag (1991:513) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:539
Rubrik: Lag (1991:539) om ändring i lagen (1991:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §, 1 p övergångsbest. till 1991:208
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1132
Rubrik: Lag (1991:1132) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14, 18 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Ändring, SFS 1991:1820
Rubrik: Lag (1991:1820) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:66, 1991/92:JuU3, rskr 1991/92:23
Ändring, SFS 1992:508
Rubrik: Lag (1992:508) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:158, 1991/92:JuU27, rskr 1991/92:308
Ändring, SFS 1992:1529
Rubrik: Lag (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:58, 1992/93:72, 1992/93:88, bet. 1992/93:BoU4, 1992/93:TU13, 1992/93:FiU5, rskr 1992/93:120
Ändring, SFS 1993:349
Rubrik: Lag (1993:349) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:25, bet. 1992/93:JuU29, rskr. 1992/93:326
Ändring, SFS 1993:513
Rubrik: Lag (1993:513) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 18 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:213, bet. 1992/93:JuU32, rskr. 1992/93:371
Ändring, SFS 1993:759
Rubrik: Lag (1993:759) om ändring i lagen (1992:1529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §, ikrafttr.best. till 1992:1529
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, 1992/93:185, 1992/93:200 och 1992/93:215, bet. 1992/93:JuU31, rskr. 1992/93:437
Ändring, SFS 1994:208
Rubrik: Lag (1994:208) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:435
Rubrik: Lag (1994:435) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Ändring, SFS 1994:479
Rubrik: Lag (1994:479) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335
Ändring, SFS 1994:1042
Rubrik: Lag (1994:1042) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1623
Rubrik: Lag (1994:1623) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20, 21 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1994:1914
Rubrik: Lag (1994:1914) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Ändring, SFS 1995:21
Rubrik: Lag (1995:21) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2, 8, 11, 13 a, 17, 20 §§; nya 17 a, 17 b §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:529
Rubrik: Lag (1995:529) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8, 17 a §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:152, bet. 1994/95:NU23, rskr. 1994/95:315
Ändring, SFS 1995:1691
Rubrik: Lag (1995:1691) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ny 14 a §
Ikraft: 1996-05-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:156
Rubrik: Lag (1996:156) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:116, bet. 1995/96:JuU16, rskr. 1995/96:173
Ändring, SFS 1996:1634
Rubrik: Lag (1996:1634) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §; upph. genom 1997:392
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:230
Rubrik: Lag (1997:230) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Ändring, SFS 1997:392
Rubrik: Lag (1997:392) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 1996:1634; ändr. 17, 17 a, 18, 26 §§
Ikraft: 1997-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 1997:516
Rubrik: Lag (1997:515) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1088
Rubrik: Lag (1997:1088) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1, 14, 20 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1998:373
Rubrik: Lag (1998:373) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 4 a, 8, 12, 13 a, 14 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:1801
Rubrik: Lag (1998:1801) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 10, 11, 16 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 4, bet. 1998/99:JuU1, rskr. 1998/99:80
Ändring, SFS 2000:355
Rubrik: Lag (2000:355) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:207
Ändring, SFS 2001:26
Rubrik: Lag (2001:26) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Ändring, SFS 2002:997
Rubrik: Lag (2002:997) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 15, 18 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:4, bet. 2002/03:JuU2, rskr. 2002/03:21
Ändring, SFS 2003:409
Rubrik: Lag (2003:409) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:684
Rubrik: Lag (2003:684) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:170
Rubrik: Lag (2004:170) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178
Ändring, SFS 2004:630
Rubrik: Lag (2004:630) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2004:803
Rubrik: Lag (2004:803) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2005:719
Rubrik: Lag (2005:719) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2, 18 §§
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:305
Rubrik: Lag (2006:305) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203
Ändring, SFS 2006:851
Rubrik: Lag (2006:851) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19, 20, 21 §§; nya 20 a, 22, 23, 24 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:180, bet. 2005/06:JuU32, rskr. 2005/06:272
Ändring, SFS 2007:880
Rubrik: Lag (2007:880) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 17 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:119, bet. 2007:08/TU2, rskr. 2007/08:8
Ändring, SFS 2007:1000
Rubrik: Lag (2007:1000) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2007:1094
Rubrik: Lag (2007:1094) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31
Ändring, SFS 2008:417
Rubrik: Lag (2008:417) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:70,bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178
Ändring, SFS 2008:963
Rubrik: Lag (2008:963) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:29, bet. 2008/09:SoU5, rskr. 2008/09:61
Ändring, SFS 2009:345
Rubrik: Lag (2009:345) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7 §§; nya 4 b, 4 c, 5 a §§
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213
Ändring, SFS 2009:773
Rubrik: Lag (2009:773) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1, 8, 14, 14 a, 15, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 20, 21, 28 §§, rubr. närmast före 14, 19 §§
Ikraft: 2010-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:615
Rubrik: Lag (2010:615) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:616
Rubrik: Lag (2010:616) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:1398
Rubrik: Lag (2010:1398) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 4 a, 4 b, 5, 6, 7, 10, 15 §§, rubr. närmast före 2 §; ny 28 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1422
Rubrik: Lag (2010:1422) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2010:1884
Rubrik: Lag (2010:1884) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Ändring, SFS 2011:1032
Rubrik: Lag (2011:1032) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4
Ändring, SFS 2011:1303
Rubrik: Lag (2011:1303) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8, 18 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:85
Rubrik: Lag (2013:85) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: upph. 29 §; ändr. 2, 8, 11, 12, 13 a, 13 b, 15, 17 b, 20 §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:312
Rubrik: Lag (2013:312) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212
Ändring, SFS 2013:649
Rubrik: Lag (2013:649) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-09-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:151, bet. 2012/13:SfU9, rskr. 2012/13:276
Ändring, SFS 2014:905
Rubrik: Lag (2014:905) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2014-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:169, bet. 2013/14:JuU32, rskr. 2013/14:391
Ändring, SFS 2015:182
Rubrik: Lag (2015:182) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-05-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146
Ändring, SFS 2016:1
Rubrik: Lag (2016:1) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112
Ändring, SFS 2016:1138
Rubrik: Lag (2016:1138) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 a, 14 §§
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:27, bet. 2016/17:JuU7, rskr. 2016/17:60
Ändring, SFS 2016:1139
Rubrik: Lag (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 8 a, 14 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:27, bet. 2016/17:JuU7, rskr. 2016/17:60
Ändring, SFS 2016:1148
Rubrik: Lag (2016:1148) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66
Ändring, SFS 2017:350
Rubrik: Lag (2017:350) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242
Ändring, SFS 2017:543
Rubrik: Lag (2017:543) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 3, 12, 18 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:174, bet. 2016/17:JuU26, rskr. 2016/17:287
Ändring, SFS 2017:729
Rubrik: Lag (2017:729) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 11, 12, 13 a, 17 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:415
Rubrik: Lag (2018:415) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 §; nya d, 13 c, 18 a, 29 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:650
Rubrik: Lag (2018:650) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2018-10-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:169, bet. 2017/18:SoU30, rskr. 2017/18:307
Ändring, SFS 2018:1262
Rubrik: Lag (2018:1262) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2018:1959
Rubrik: Lag (2018:1959) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: nuvarande 17 a, 17 b §§ betecknas 17 b, 17 c §§; ändr. 12, 13 a, 17 §§, den nya 17 b §; ny 17 a §
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2019:471
Rubrik: Lag (2019:471) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2019-09-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:102, bet. 2018/19:SoU20, rskr. 2018/19:261
Ändring, SFS 2019:724
Rubrik: Lag (2019:724) om ändring i lagen (2016:1139) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. ikrafttr. i 2016:1139
Förarbeten: Prop. 2019/20:19, bet. 2019/20:JuU11, rskr. 2019/20:37
Ändring, SFS 2019:847
Rubrik: Lag (2019:847) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltnings- domstolar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:350
Rubrik: Lag (2020:350) om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272