Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Tillgänglighet för Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Regeringskansliets rättsdatabaser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Regeringskansliets rättsdatabaser som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Varje sökfält på webbplatsen saknar WAI ARIA landmärkesrollen ”search”. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av snabbkommandon som hoppar mellan landmärken kommer inte att hitta webbplatsens sökfunktioner. Det finns radioknappar som inte är grupperade med hjälp av elementen fieldset och legend, vilket är ett bra sätt att gruppera formulärfält med, då användare med skärmläsare kommer att få innehållet i legend elementet (överskrift/instruktion) uppläst när ett av formulärfälten får tangentbordsfokus. Huvudrubrik h1 är samma på varje sida. Huvudrubriken beskriver vad sidan och sidans innehåll handlar om och bör finnas en per sida. Underrubriker saknas på webbplatsen. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod, för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik. Innehållet i modalt fönster saknar underrubriker. Märk upp rubriker korrekt, med rätt hierarkisk ordning. Hjälpmedel behöver en korrekt strukturkod, för att kunna beskriva för användarna vad som är en rubrik. Huvudmenyn saknar ett navigeringsområde (nav-element). Användare med skärmläsare får inte samma information som användare som kan se, så det blir svårt att hitta huvudmenyn. Det saknas ett main-element med en tydlig ”benämning”. Användare med skärmläsare som använder snabbkommandon för att hoppa mellan landmärken får inte tillräcklig information om vad huvudinnehållet handlar om. Formulärfältstext på webbplatsen saknar ett kopplat label-element. Länkarna måste användas med hjälp av en annan länktext istället för formulärfältstext ”Ange…”. Genom kopplingen blir det även möjligt för en person som saknar en visuell presentation att veta vilken etikett som hör till vilket fält, eftersom skärmläsare läser upp etiketten när fältet får fokus.

 • Det finns exempel på webbplatsen där det är svårt att veta vart ett ärende börjar och slutar. Användare med skärmläsare kan inte på ett lätt sätt avgöra var ett block börjar och slutar.

 • Innehållet i modala fönster och pagineringslänkar går inte att nå med tangentbordet. Se till att det går att hantera all funktionalitet med enbart tangentbord, eftersom många hjälpmedel i praktiken fungerar som tangentbord.

 • Varje sökfält på webbplatsen saknar WAI ARIA landmärkesrollen ”search”. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av snabbkommandon som hoppar mellan landmärken kommer inte att hitta webbplatsens sökfunktioner. HTML5 struktur-element saknas på webbplatsen. HTML5 struktur-element hjälper användare med exempelvis skärmläsare att navigera mellan sidans olika delar på ett standardiserat sätt. Det saknas ett main-element med en tydlig ”benämning”. Användare med skärmläsare som använder snabbkommandon för att hoppa mellan landmärken får inte tillräcklig information om vad huvudinnehållet handlar om. Huvudrubriken h1 måste vara identisk på varje sida. Huvudrubriken beskriver vad sidan och sidans innehåll handlar om och bör finnas en per sida.

 • Sidtitlar är inte korrekta på webbplatsen. Kan leda till att användare inte är säkra på vilken sida de befinner sig på.

 • När modala fönster öppnas så ligger fokus fortfarande på den bakomliggande sidan och fokus når aldrig inte dem. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av tangentbordet kommer inte att märka att fönstret/området fortfarande är öppet och fortfarande påkallar uppmärksamhet.

 • Länken ”Om” i huvudmenyn beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. Krav ställs inte på nivå A att en länktext ska gå att förstå utan sitt sammanhang, men tydliga länktexter gör det möjligt att välja korrekt länk snabbt och förstå vart länkar leder.

 • Det huvudsakliga språket svenska saknas på webbplatsen.

 • När modala fönster öppnas så ligger fokus fortfarande på den bakomliggande sidan och fokus når aldrig inte dem. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av tangentbordet kommer inte att märka att fönstret/området fortfarande är öppet och fortfarande påkallar uppmärksamhet.

 • Länkarna ”Författningsregister” och ”Standardsökning” leder båda till sidan http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr.

 • Webbplatsens sidor validerar inte enligt standarden för HTML eller CSS. För användare med hjälpmedel och webbläsare kan webbplatsen fungera sämre eller dåligt om uppmärkningskoden inte följer specifikationen fullt ut.

 • Länken ”Om” i huvudmenyn öppnas i ett modalt fönster. Det finns utfällbara länkar i modalt fönster som fäller in/ut utan att varna användare om detta. Användare med skärmläsare kan riskera att inte upptäcka denna funktion.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • När de testade sidorna zoomas till 400 % så visas två rullistor på webbplatsen. Att behöva scrolla i sidled är besvärligt och försämrar upplevelsen. Många använder små skärmar och personer som på grund av nedsatt syn förstorar innehållet har liknande behov.

 • Innehållet i modala fönster och pagineringslänkar går inte att nå med tangentbordet. Se till att det går att hantera all funktionalitet med enbart tangentbord, eftersom många hjälpmedel i praktiken fungerar som tangentbord.

 • Varje sökfält på webbplatsen saknar WAI ARIA landmärkesrollen ”search”. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av snabbkommandon som hoppar mellan landmärken kommer inte att hitta webbplatsens sökfunktioner. HTML5 struktur-element saknas på webbplatsen. HTML5 struktur-element hjälper användare med exempelvis skärmläsare att navigera mellan sidans olika delar på ett standardiserat sätt. Det saknas ett main-element med en tydlig ”benämning”. Användare med skärmläsare som använder snabbkommandon för att hoppa mellan landmärken får inte tillräcklig information om vad huvudinnehållet handlar om. Huvudrubriken h1 måste vara identisk på varje sida. Huvudrubriken beskriver vad sidan och sidans innehåll handlar om och bör finnas en per sida.

 • Sidtitlar är inte korrekta på webbplatsen. Kan leda till att användare inte är säkra på vilken sida de befinner sig på.

 • När modala fönster öppnas så ligger fokus fortfarande på den bakomliggande sidan och fokus når aldrig inte dem. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av tangentbordet kommer inte att märka att fönstret/området fortfarande är öppet och fortfarande påkallar uppmärksamhet.

 • Länken ”Om” i huvudmenyn beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. Krav ställs inte på nivå A att en länktext ska gå att förstå utan sitt sammanhang, men tydliga länktexter gör det möjligt att välja korrekt länk snabbt och förstå vart länkar leder.

 • Markeringar är otydliga för både tangentbords- och muspekarfokus. Användare som navigerar med hjälp av tangentbordet är beroende av en visuell återkoppling var fokus finns på en sida och tappar orienteringen om tab-fokus saknas.

 • Knappen ”Töm formulär” tömmer formuläret, men det finns ingen möjlighet att ångra eller bekräfta denna åtgärd.

 • När modala fönster öppnas så ligger fokus fortfarande på den bakomliggande sidan och fokus når aldrig inte dem. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av tangentbordet kommer inte att märka att fönstret/området fortfarande är öppet och fortfarande påkallar uppmärksamhet.

 • Länkarna ”Författningsregister” och ”Standardsökning” leder båda till sidan http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr.

 • Länken ”Om” i huvudmenyn öppnas i ett modalt fönster. Det finns utfällbara länkar i modalt fönster som fäller in/ut utan att varna användare om detta. Användare med skärmläsare kan riskera att inte upptäcka denna funktion.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Innehållet i modala fönster och pagineringslänkar går inte att nå med tangentbordet. Se till att det går att hantera all funktionalitet med enbart tangentbord, eftersom många hjälpmedel i praktiken fungerar som tangentbord.

 • Varje sökfält på webbplatsen saknar WAI ARIA landmärkesrollen ”search”. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av snabbkommandon som hoppar mellan landmärken kommer inte att hitta webbplatsens sökfunktioner. HTML5 struktur-element saknas på webbplatsen. HTML5 struktur-element hjälper användare med exempelvis skärmläsare att navigera mellan sidans olika delar på ett standardiserat sätt. Det saknas ett main-element med en tydlig ”benämning”. Användare med skärmläsare som använder snabbkommandon för att hoppa mellan landmärken får inte tillräcklig information om vad huvudinnehållet handlar om. Huvudrubriken h1 måste vara identisk på varje sida. Huvudrubriken beskriver vad sidan och sidans innehåll handlar om och bör finnas en per sida.

 • Sidtitlar är inte korrekta på webbplatsen. Kan leda till att användare inte är säkra på vilken sida de befinner sig på.

 • När modala fönster öppnas så ligger fokus fortfarande på den bakomliggande sidan och fokus når aldrig inte dem. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av tangentbordet kommer inte att märka att fönstret/området fortfarande är öppet och fortfarande påkallar uppmärksamhet.

 • Länken ”Om” i huvudmenyn beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. Krav ställs inte på nivå A att en länktext ska gå att förstå utan sitt sammanhang, men tydliga länktexter gör det möjligt att välja korrekt länk snabbt och förstå vart länkar leder.

 • Knappen ”Töm formulär” tömmer formuläret, men det finns ingen möjlighet att ångra eller bekräfta denna åtgärd.

 • När modala fönster öppnas så ligger fokus fortfarande på den bakomliggande sidan och fokus når aldrig inte dem. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av tangentbordet kommer inte att märka att fönstret/området fortfarande är öppet och fortfarande påkallar uppmärksamhet.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Knappen ”Töm formulär” tömmer formuläret, men det finns ingen möjlighet att ångra eller bekräfta denna åtgärd.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Varje sökfält på webbplatsen saknar WAI ARIA landmärkesrollen ”search”. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av snabbkommandon som hoppar mellan landmärken kommer inte att hitta webbplatsens sökfunktioner. HTML5 struktur-element saknas på webbplatsen. HTML5 struktur-element hjälper användare med exempelvis skärmläsare att navigera mellan sidans olika delar på ett standardiserat sätt. Det saknas ett main-element med en tydlig ”benämning”. Användare med skärmläsare som använder snabbkommandon för att hoppa mellan landmärken får inte tillräcklig information om vad huvudinnehållet handlar om. Huvudrubriken h1 måste vara identisk på varje sida. Huvudrubriken beskriver vad sidan och sidans innehåll handlar om och bör finnas en per sida.

 • Sidtitlar är inte korrekta på webbplatsen. Kan leda till att användare inte är säkra på vilken sida de befinner sig på.

 • När modala fönster öppnas så ligger fokus fortfarande på den bakomliggande sidan och fokus når aldrig inte dem. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av tangentbordet kommer inte att märka att fönstret/området fortfarande är öppet och fortfarande påkallar uppmärksamhet.

 • Länken ”Om” i huvudmenyn beskriver inte länkens destination på ett tillräckligt utförligt sätt. Krav ställs inte på nivå A att en länktext ska gå att förstå utan sitt sammanhang, men tydliga länktexter gör det möjligt att välja korrekt länk snabbt och förstå vart länkar leder.

 • Markeringar är otydliga för både tangentbords- och muspekarfokus. Användare som navigerar med hjälp av tangentbordet är beroende av en visuell återkoppling var fokus finns på en sida och tappar orienteringen om tab-fokus saknas.

 • Knappen ”Töm formulär” tömmer formuläret, men det finns ingen möjlighet att ångra eller bekräfta denna åtgärd.

 • När modala fönster öppnas så ligger fokus fortfarande på den bakomliggande sidan och fokus når aldrig inte dem. Användare med skärmläsare som navigerar med hjälp av tangentbordet kommer inte att märka att fönstret/området fortfarande är öppet och fortfarande påkallar uppmärksamhet.

 • Länkarna ”Författningsregister” och ”Standardsökning” leder båda till sidan http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr.

 • Formulärfältstext på webbplatsen saknar ett kopplat label-element. Länkarna måste användas med hjälp av en annan länktext istället för formulärfältstext ”Ange…”. Genom kopplingen blir det även möjligt för en person som saknar en visuell presentation att veta vilken etikett som hör till vilket fält, eftersom skärmläsare läser upp etiketten när fältet får fokus.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Regeringskansliets rättsdatabaser.

Senaste bedömningen gjordes den 24 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 24 september 2020.