Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:440 · Visa register
Förordning (2022:440) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ett visst orthopoxvirus
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2022-05-20
Ikraft: 2022-05-23
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:1224
Upphävd: 2022-08-01
1 § Bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om sådana allmänfarliga sjukdomar som anges i bilaga 1 till lagen ska tillämpas på infektion med apkoppsvirus, som är ett orthopoxvirus. Denna förordning är meddelad med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen.