Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:440 · Visa fulltext
Förordning (2022:440) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ett visst orthopoxvirus
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2022-05-23
Upphävd: 2022-08-01
Ändring, SFS 2022:1224
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2021/22:254, bet. 2021/22:SoU38, rskr. 2021/22:442