Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:461 · Visa register
Förordning (2022:461) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2022-05-19
Ikraft: 2022-07-01
Tidsbegränsad: 2026-08-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Avgift för ansökan 3 § Den avgift som Myndigheten för press, radio och tv får ta ut enligt 5 § lagen (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio ska uppgå till 6 000 kronor för varje tillstånd som en ansökan om förlängning avser.