Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:461 · Visa register
Förordning (2022:461) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2022-05-19
Ikraft: 2022-07-01
Tidsbegränsad: 2026-08-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till lagen (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. 2 § Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Avgift för ansökan 3 § Den avgift som Myndigheten för press, radio och tv får ta ut enligt 5 § lagen (2022:459) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio ska uppgå till 6 000 kronor för varje tillstånd som en ansökan om förlängning avser.