Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2022:461 · Visa fulltext
Förordning (2022:461) om tillfälliga bestämmelser för förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2022-07-01
Tidsbegränsad: 2026-08-01