Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:40 · Visa register
Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad: 2016-02-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:572
Ikraft: 2016-03-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 2 § /Upphör att gälla U:2024-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 3 300 för 2023. Förordning (2022:1664). 2 § /Träder i kraft I:2024-01-01/ Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 2 800 för 2024. Förordning (2023:572). 3 § /Upphör att gälla U:2024-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2023 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2022:1664). 3 § /Träder i kraft I:2024-01-01/ De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2024 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2023:572). 4 § Har upphävts genom förordning (2016:874). Övergångsbestämmelser 2017:27 1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017. 2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat. Bilaga /Upphör att gälla U:2024-01-01/ Förteckning över länstal 2023 Län Länstal Stockholms län 830 Uppsala län 103 Södermanlands län 39 Östergötlands län 151 Jönköpings län 116 Kronobergs län 24 Kalmar län 106 Gotlands län 37 Blekinge län 45 Skåne län 383 Hallands län 160 Västra Götalands län 537 Värmlands län 106 Örebro län 85 Västmanlands län 43 Dalarnas län 113 Gävleborgs län 53 Västernorrlands län 55 Jämtlands län 57 Västerbottens län 127 Norrbottens län 130 Förordning (2022:1664). Bilaga /Träder i kraft I:2024-01-01/ Förteckning över länstal 2024 Län Länstal Stockholms län 524 Uppsala län 84 Södermanlands län 25 Östergötlands län 153 Jönköpings län 109 Kronobergs län 32 Kalmar län 86 Gotlands län 20 Blekinge län 39 Skåne län 309 Hallands län 125 Västra Götalands län 507 Värmlands län 119 Örebro län 66 Västmanlands län 35 Dalarnas län 116 Gävleborgs län 72 Västernorrlands län 54 Jämtlands län 55 Västerbottens län 155 Norrbottens län 115 Förordning (2023:572). Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).