Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:40 · Visa register
Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Departement: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 2016-02-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:870
Ikraft: 2016-03-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fördelning av anvisningar till kommuner enligt lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Förordningen är meddelad med stöd av 8 § lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 2 § Antalet nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner ska vara 7 500 för 2022. Förordning (2021:870). 3 § De länstal som avses i 4 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ska för 2022 vara de som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2021:870). 4 § Har upphävts genom förordning (2016:874). Övergångsbestämmelser 2017:27 1. Denna förordning träder i kraft den 9 mars 2017. 2. Ett beslut om anvisning för 2017 som har fattats men inte verkställts genom mottagande i kommunen före ikraftträdandet ska inte längre gälla om det är oförenligt med det nya kommuntalet som länsstyrelsen beslutat. Bilaga Förteckning över länstal 2022 Län Länstal Stockholms län 1 795 Uppsala län 276 Södermanlands län 136 Östergötlands län 341 Jönköpings län 255 Kronobergs län 86 Kalmar län 187 Gotlands län 63 Blekinge län 90 Skåne län 921 Hallands län 330 Västra Götalands län 1 301 Värmlands län 246 Örebro län 202 Västmanlands län 131 Dalarnas län 239 Gävleborgs län 144 Västernorrlands län 109 Jämtlands län 119 Västerbottens län 261 Norrbottens län 268 Förordning (2021:870). Bilaga 2 Har upphävts genom förordning (2016:874).