Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:40 · Visa fulltext
Förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2016:874
Rubrik: Förordning (2016:874) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Omfattning: upph. 4 §, bil. 2; nuvarande bil. 1 betecknas bil.; ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:987
Rubrik: Förordning (2016:987) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Omfattning: ändr. bil. 2
Ikraft: 2016-12-20
Ändring, SFS 2017:27
Rubrik: Förordning (2017:27) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 2017-03-09 överg.best.
Ändring, SFS 2017:913
Rubrik: Förordning (2017:913) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1592
Rubrik: Förordning (2018:1592) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:599
Rubrik: Förordning (2019:599) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:812
Rubrik: Förordning (2020:812) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:870
Rubrik: Förordning (2021:870) om ändring i förordningen (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner
Omfattning: ändr. 2, 3 §§, bil.
Ikraft: 2022-01-01