Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:443 · Visa register
Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2011-04-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:791
Ikraft: 2011-06-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:184
Upphävd: 2023-02-13
1 § Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi ska Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 2 § Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde: 1. Kanarieöarna, 2. de franska territorier som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 3. Åland, 4. Kanalöarna. Förordning (2014:1516). 3 § De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde. 4 § Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i Europeiska unionens punktskatteområde: 1. ön Helgoland, 2. territoriet Büsingen, 3. Ceuta, 4. Melilla, 5. Livigno. Förordning (2019:791). 5 § Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i Europeiska unionens punktskatteområde. Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda för 1. Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike, 2. San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien, 3. Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket, 4. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern, 5. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland. Övergångsbestämmelser 2011:443 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde. 3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2019:791 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.