Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:443 · Visa fulltext
Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2011-06-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL9/2009 s12
CELEX-nr: 32008L0118
Upphävd: 2023-02-13
Ändring, SFS 2014:1516
Rubrik: Förordning (2014:1516) om ändring i förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:791
Rubrik: Förordning (2019:791) om ändring i förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2022:184
Rubrik: Förordning (2022:184) om upphävande av förordningen (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde
Omfattning: upph.