Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:625 · Visa register
Förordning (2009:625) om receptregister
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2009-05-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1128
Ikraft: 2009-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2021:67
Upphävd: 2021-05-01
1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1996:1156) om receptregister. 2 § Integritetsskyddsmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om 1. tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter om patienter, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen (1996:1156) om receptregister, 2. dokumentation och kontroll av åtkomst till sådana uppgifter som avses i 1, om uppgifterna helt eller delvis behandlas automatiskt enligt lagen om receptregister, 3. sådan kryptering som E-hälsomyndigheten ska använda för att skydda patienternas identitet vid utlämnande av uppgifter för de ändamål som avses i 6 § första stycket 5 lagen om receptregister. Förordning (2020:1128). 3 § E-hälsomyndigheten får meddela föreskrifter om storleken på de avgifter som avses i 25 § lagen (1996:1156) om receptregister. Förordning (2013:1039). 4 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om koder för förskrivningsorsak enligt 8 § lagen (1996:1156) om receptregister.