Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:625 · Visa fulltext
Förordning (2009:625) om receptregister
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2009-07-01
Upphävd: 2021-05-01
Ändring, SFS 2010:415
Rubrik: Förordning (2010:415) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2013:1039
Rubrik: Förordning (2013:1039) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2020:1128
Rubrik: Förordning (2020:1128) om ändring i förordningen (2009:625) om receptregister
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:67
Omfattning: upph.