Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1237 · Visa register
Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2009-11-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:257
Ikraft: 2010-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om den timkostnadsnorm som avses i 21 kap. 10 § rättegångsbalken och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619). 2 § Timkostnadsnormen för den som är godkänd för F-skatt är 1 531 kronor exklusive mervärdesskatt. Timkostnadsnormen för den som inte är godkänd för F-skatt är 1 165 kronor exklusive mervärdesskatt. Förordning (2023:782). 3 § /Upphör att gälla U:2024-06-04/ Domstolsverket ska före utgången av september månad varje år ge in underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnadsnorm. 3 § /Träder i kraft I:2024-06-04/ Domstolsverket ska före utgången av juni varje år ge in underlag till regeringen för beräkning av nästkommande års timkostnadsnorm. Förordning (2024:257).