Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1237 · Visa fulltext
Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1186
Rubrik: Förordning (2010:1186) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:1104
Rubrik: Förordning (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1474
Rubrik: Förordning (2011:1474) om ändring i förordningen (2011:1104) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 § i 2011:1104
Ändring, SFS 2012:652
Rubrik: Förordning (2012:652) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:822
Rubrik: Förordning (2013:822) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2014:1327
Rubrik: Förordning (2014:1327) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:656
Rubrik: Förordning (2015:656) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:975
Rubrik: Förordning (2016:975) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:999
Rubrik: Förordning (2017:999) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1632
Rubrik: Förordning (2018:1632) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:674
Rubrik: Förordning (2019:674) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2020:916
Rubrik: Förordning (2020:916) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1067
Rubrik: Förordning (2021:1067) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:1474
Rubrik: Förordning (2022:1474) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:782
Rubrik: Förordning (2023:782) om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024-01-01