Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1108 · Visa register
Tillkännagivande (2007:1108) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2007-11-22
Ikraft: 2007-12-07
Vid tillämpningen av 3 kap. 1 § 1 a lagen (2007:1091) om offentlig upphandling avses med produkter som upphandlas av en central statlig myndighet inom försvarsområdet följande produkter som anges i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader. I bilagan anges att motsvarande text finns i bilaga 1 punkt 3 i WTO-avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement). Förteckning över produkter vid offentlig upphandling inom försvarsområdet Kapitel 25: Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement Kapitel 26: Malm, slagg och aska Kapitel 27: Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer utom: ex 27.10: särskilda motorbränslen Kapitel 28: Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper utom: ex 28.09: sprängämnen ex 28.13: sprängämnen ex 28.14: tårgas ex 28.28: sprängämnen ex 28.32: sprängämnen ex 28.39: sprängämnen ex 28.50: giftiga ämnen ex 28.51: giftiga ämnen ex 28.54: sprängämnen Kapitel 29: Organiska kemikalier utom: ex 29.03: sprängämnen ex 29.04: sprängämnen ex 29.07: sprängämnen ex 29.08: sprängämnen ex 29.11: sprängämnen ex 29.12: sprängämnen ex 29.13: giftiga ämnen ex 29.14: giftiga ämnen ex 29.15: giftiga ämnen ex 29.21: giftiga ämnen ex 29.22: giftiga ämnen ex 29.23: giftiga ämnen ex 29.26: sprängämnen ex 29.27: giftiga ämnen ex 29.29: sprängämnen Kapitel 30: Farmaceutiska produkter Kapitel 31: Gödselmedel Kapitel 32: Garvämnes- och färgämnesextrakter; garvsyror och garvsyraderivat; pigment och andra färgämnen; lacker och andra målningsfärger; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch Kapitel 33: Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel Kapitel 34: Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips Kapitel 35: Proteiner; modifierad stärkelse; lim och klister; enzymer Kapitel 37: Varor för foto- eller kinobruk Kapitel 38: Diverse kemiska produkter utom: ex 38.19: giftiga ämnen Kapitel 39: Plaster och plastvaror utom: ex 39.03: sprängämnen Kapitel 40: Gummi och gummivaror utom: ex 40.11: skottsäkra däck Kapitel 41: Oberedda hudar och skinn samt läder Kapitel 42: Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar Kapitel 43: Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material Kapitel 44: Trä och varor av trä; träkol Kapitel 45: Kork och varor av kork Kapitel 46: Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten Kapitel 47: Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; avfall och förbrukade varor av papper eller papp Kapitel 48: Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp Kapitel 49: Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin Kapitel 65: Huvudbonader och delar till huvudbonader Kapitel 66: Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar Kapitel 67: Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår Kapitel 68: Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material Kapitel 69: Keramiska produkter Kapitel 70: Glas och glasvaror Kapitel 71: Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; bijouterivaror Kapitel 73: Gjutjärn, järn och stål Kapitel 74: Koppar Kapitel 75: Nickel Kapitel 76: Aluminium Kapitel 77: Magnesium och beryllium Kapitel 78: Bly Kapitel 79: Zink Kapitel 80: Tenn Kapitel 81: Andra oädla metaller Kapitel 82: Verktyg, redskap, knivar, skedar och gafflar av oädel metall utom: ex 82.05: verktyg ex 82.07: verktyg, delar Kapitel 83: Diverse varor av oädel metall Kapitel 84: Ångpannor, maskiner, apparater och mekaniska redskap utom: ex 84.06: motorer ex 84.08: övriga motorer ex 84.45: maskiner ex 84.53: datorer ex 84.55: delar av datorer under rubrik nr 84.53 ex 84.59: kärnreaktorer Kapitel 85: Elektriska maskiner och apparater, delar till sådana varor utom: ex 85.13: teleutrustning ex 85.15: transmissionsapparater Kapitel 86: Lok och annan rullande järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; stationär järnvägs- och spårvägsmateriel samt delar till sådan materiel; mekanisk (inbegripet elektromekanisk) trafiksignaleringsutrustning av alla slag utom: ex 86.02: pansarlok, elektriska ex 86.03: övriga pansarlok ex 86.05: pansarvagnar ex 86.06: underhålls- och servicevagnar ex 86.07: vagnar Kapitel 87: Fordon, andra än rullande järnvägs- eller spårvägsmateriel samt delar och tillbehör till fordon utom: ex 87.08: stridsvagnar och andra bepansrade fordon ex 87.01: traktorer ex 87.02: militära fordon ex 87.03: bärgningsbilar ex 87.09: motorcyklar ex 87.14: släpfordon Kapitel 89: Fartyg och annan flytande materiel utom: ex 89.01A: krigsfartyg Kapitel 90: Optiska instrument och apparater, foto- och kinoapparater, instrument och apparater för mätning eller kontroll, medicinska och kirurgiska instrument och apparater utom: ex 90.05: kikare ex 90.13: diverse instrument, laser ex 90.14: avståndsmätare ex 90.28: elektriska och elektroniska mätinstrument ex 90.11: mikroskop ex 90.17: medicinska instrument ex 90.18: redskap för sjukgymnastik ex 90.19: ortopediska redskap ex 90.20: röntgenapparater Kapitel 91: Ur och delar till ur Kapitel 92: Musikinstrument; apparater för inspelning och återgivning av ljud, apparater för inspelning och återgivning av bilder och ljud för television samt delar och tillbehör till sådana apparater Kapitel 94: Möbler; sängkläder, madrasser, resårbottnar till sängar, kuddar och liknande stoppade inredningsartiklar utom: ex 94.01A: flygplanssäten Kapitel 95: Varor och produkter av utskärnings- eller pressmaterial Kapitel 96: Borstar, penslar, kvastar, dammvippor och såll Kapitel 98: Diverse artiklar