Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1108 · Visa fulltext
Tillkännagivande (2007:1108) av de försvarsprodukter som avses i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2007-12-07
Förarbeten: EUTL134/2004 s1, EUTL333/2005 s28
CELEX-nr: 32004L0018, 32005R2083