Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1078 · Visa register
Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:552
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Rättshjälpsmyndigheten har till uppgift att handlägga vissa ärenden om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) samt vissa ärenden om betalning till eller utbetalning från staten. Ledning 2 § Rättshjälpsmyndigheten leds av en myndighetschef. Myndighetschef är lagmannen i Sundsvalls tingsrätt. Ledningens ansvar 3 § Myndighetschefen är skyldig att vid Rättshjälpsmyndigheten genomföra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar för enligt förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket. Delegering 4 § Chefen för Rättshjälpsmyndigheten får, utöver vad som följer av 5 § myndighetsförordningen (2007:515), uppdra åt någon som är anställd vid en allmän domstol, en allmän förvaltningsdomstol eller en hyresnämnd att avgöra administrativa ärenden. Förordning (2017:552). Undantag från myndighetsförordningen 5 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rättshjälpsmyndigheten: 4 § 4 om intern styrning och kontroll, 4 § 5 om ärenden som ska avgöras av myndighetens ledning, när det gäller beslut som avses i 1 § denna förordning, och 21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än administrativa beslut.