Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1078 · Visa fulltext
Förordning (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2017:552
Rubrik: Förordning (2017:552) om ändring i förordningen (2007:1078) med instruktion för Rättshjälpsmyndigheten
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2017-07-01