Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:179 · Visa register
Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner
Departement: Finansdepartementet K
Utfärdad: 2002-04-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:857
Ikraft: 2002-06-01
1 § Tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner som beslutats av Skatteverket ska tillgodoräknas kommunerna och regionerna genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2020:857).