Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:179 · Visa fulltext
Lag (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och regioner
Departement: Finansdepartementet K
Ikraft: 2002-06-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:95, bet. 2001/02:FiU26, rskr. 2001/02:198
Ändring, SFS 2003:739
Rubrik: Lag (2003:739) om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2020:857
Rubrik: Lag (2020:857) om ändring i lagen (2002:179) om kreditering på skattekonto av tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting
Omfattning: ändr., författningsrubr.
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26