Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:564 · Visa register
Lag (1995:564) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Departement: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 1995-05-18
Ikraft: 1995-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:304
Upphävd: 1996-06-01 överg.best.
1 § Företrädare för Sverige i Europaparlamentet, som valts vid det allmänna valet den 17 september 1995, skall vara berättigade till förmåner motsvarande dem som gäller för riksdagsledamöter enligt lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter med undantag av de förmåner som avses i 4 6 kap. nämnda lag. 2 § Rätt till förmåner gäller från och med den dag då företrädaren tillträder sitt uppdrag i Europaparlamentet. Rätt till arvode gäller till och med utgången av den månad då uppdraget att vara företrädare upphör.