Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1995:564 · Visa fulltext
Lag (1995:564) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Bet. 1994/95:KU48, rskr. 1994/95:328
Upphävd: 1996-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:304
Omfattning: upph.