Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1785 · Visa register
Förordning (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1994-12-20
Ikraft: 1995-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:443
Upphävd: 2011-06-01
1 § Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi skall Europeiska gemenskapens punktskatteområde avse gemenskapens territorium, såsom detta definieras av Fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen och särskilt artikel 227 i detta, utom följande nationella territorier: 1. Tyskland: ön Helgoland och territoriet Bu'singen, 2. Italien: Livigno, Campione d'Italia och de italienska delarna av Luganosjön, 3. Spanien: Ceuta och Melilla. 2 § Kanarieöarna och Frankrikes utomeuropeiska departement skall inte ingå i Europeiska gemenskapens punktskatteområde. 3 § Transaktioner som utgår från eller är avsedda för 1. Monaco behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Frankrike, 2. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Tyskland, 3. Isle of Man behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Storbritannien och Nordirland, 4. San Marino behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för Italien. 4 § Transaktioner som utgår från eller är avsedda för Kanalöarna skall behandlas som transaktioner som har sitt ursprung i eller är avsedda för land utanför den Europeiska gemenskapens punktskatteområde.