Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1785 · Visa fulltext
Förordning (1994:1785) om Europeiska gemenskapens punktskatteområde
Departement: Finansdepartementet S6
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:54, bet. 1994/95:SkU4, rskr. 1994/95:152
CELEX-nr: 392L0012 392L0108
Upphävd: 2011-06-01
Ändring, SFS 2011:443
Omfattning: upph.