Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1404 · Visa register
Förordning (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
Departement: Näringsdepartementet RS N
Utfärdad: 1988-12-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:1326
Ikraft: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:622
Upphävd: 2016-07-01
1 § Finansinspektionen får inhämta uppgifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden i fråga om sådan verksamhet som är föremål för myndighetens tillsyn. Energimarknadsinspektionen får inhämta sådana uppgifter i fråga om fjärrvärmeverksamhet. Konkurrensverket får inhämta sådana uppgifter i fråga om näringsverksamhet i övrigt. Ersättning enligt 7 § nämnda lag för inställelse inför myndighet ska betalas av allmänna medel enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m. m. Förordning (2007:1326). 2 § Har upphävts genom förordning (1993:684).