Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1404 · Visa fulltext
Förordning (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
Departement: Näringsdepartementet RS N
Ikraft: 1989-01-01
Upphävd: 2016-07-01
Ändring, SFS 1992:866
Rubrik: Förordning (1992:866) om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:684
Rubrik: Förordning (1993:684) om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
Omfattning: upph. 2 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 2002:694
Rubrik: Förordning (2002:694) om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2002-08-01
Ändring, SFS 2007:1326
Rubrik: Förordning (2007:1326) om ändring i förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2016:622
Rubrik: Förordning (2016:622) om upphävande av förordningen (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden
Omfattning: upph.