Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:900 · Visa register
Förordning (1984:900) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1984-12-06
Ikraft: 1985-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:562
Upphävd: 1998-07-01
Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i form av kost, bostad eller bil enligt 4 § lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.