Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:900 · Visa fulltext
Förordning (1984:900) med bemyndigande för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1985-01-01
Upphävd: 1998-07-01
Ändring, SFS 1998:562
Omfattning: upph.