Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1161 · Visa register
Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 1982-12-16
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1571
1 § Av Sveriges riksbank utgivna sedlar på 1 krona samt äldre sedlar på 5, 10, 50, 100, 1 000 och 10 000 kronor ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1987. Första stycket gäller inte 1. sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor, 2. sedlar på 10 kronor och 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor, 3. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor, 4. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor, eller 5. sedlar på 10 000 kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor. Bestämmelser om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel finns i lagen (2022:1568) om Sveriges riksbank. Lag (2022:1571).