Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:1161 · Visa fulltext
Lag (1982:1161) om vissa äldre sedlar
Departement: Finansdepartementet B
Förarbeten: Förs. 1982/83:5, FiU 1982/83:18, rskr 1982/83:53