Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:565 · Visa register
Lag (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 1980-06-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 1992:786
1 § Med friköp av kronotorp avses i denna lag att innehavaren av en sådan lägenhet som har upplåtits såsom skogstorp, odlingslägenhet, kolonat, kronotorp eller kronolägenhet och som vid utgången av juni 1992 stod under Domänverkets förvaltning förvärvar lägenheten eller en del av den med äganderätt. Förordning (1992:786). 2 § Vid friköp av kronotorp får fastighetsbildning äga rum utan hinder av villkor som anges i 3 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988). 3 § Vid friköp av kronotorp behövs inte förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230).