Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:565 · Visa fulltext
Lag (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1979/80:74, NU 1979/80:64, rskr 1979/80:414
Ändring, SFS 1992:786
Rubrik: Lag (1992:786) om ändring i lagen (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:134, 1991/92:NU33, rskr 1991/92:351