Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1980:565 · Visa fulltext
Lag (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1979/80:74, NU 1979/80:64, rskr 1979/80:414
Ändring, SFS 1992:786
Rubrik: Lag (1992:786) om ändring i lagen (1980:565) om undantag från fastighetsbildningslagen (1970:988) och jordförvärvslagen (1979:230) vid friköp av kronotorp
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:134, 1991/92:NU33, rskr 1991/92:351