Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:969 · Visa register
Förordning (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1979-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2004:1106
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:801
Upphävd: 2006-01-19
1 § Till skydd för anläggningar som är av betydelse för totalförsvaret skall finnas de restriktionsområden för luftfart som anges i bilaga till denna förordning. 2 § Inom restriktionsområdena är luftfart förbjuden under höjd beredskap eller under annan tid som regeringen med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap bestämmer, med de undantag som anges i 3 §. Förordning (1996:1051). 3 § Luftfart är under tid som anges i 2 § tillåten längs de av Luftfartsstyrelsen fastställda flygvägarna inom restriktionsområdena på lägst 1 350 meter (4 500 fot) över havet. Vidare får luftfart äga rum inom restriktionsområdena med svenska militära luftfartyg och med svenska luftfartyg som används av Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Luftfartsstyrelsen, Tullverket, Lantmäteriverket, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut eller Affärsverket svenska kraftnät. Tillstånd till luftfart inom restriktionsområdena i andra fall får ges bara om det finns särskilda skäl. Frågor om tillstånd prövas av Försvarsmakten. Förordning (2004:1106). 4 § Har upphävts genom förordning (1996:191). Övergångsbestämmelser 1993:1746 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Frågor om tillstånd skall dock redan från den 1 juli 1994 prövas av Försvarsmakten. Förordning (1994:668). Bilaga till förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden Restriktionsområden för luftfart Läge i latitud och longitud för punkterna anges i grader, minuter och sekunder. 1. Ett område i Kalix älvs nedre del (ES R 03), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 663600N 224500E-663400N 231600E-655800N 234400E-654700N 223000E-655100N 222700E-662000N 225000E-663600N 224500E 2. Ett område vid Boden (ES R 04), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 660100N 211100E-660600N 212500E-655230N 220800E-654700N 221000E-654300N 214900E-655000N 214330E-655000N 213300E-655200N 212500E-660100N 211100E 3. Ett område vid Holmögadd (ES R 85), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 634100N 205100E-634100N 205530E-633200N 204630E-633500N 204030E-634100N 205100E 4. Ett område vid Ångermanälvens mynning (ES R 11), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 625230N 180500E-625000N 180200E-623830N 175800E-623830N 181800E-624230N 182400E-625230N 180500E 5. Ett område i Öregrunds skärgård (ES R 14), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 602200N 183630E-601100N 183730E-600730N 184700E-600730N 190000E-602200N 190000E-602200N 183630E 6. Ett område vid Söderarm (ES R 87), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 595245N 190649E-595040N 191410E-594730N 192230E-594430N 192500E-593930N 191200E-594700N 190300E-595245N 190649E 7. Ett område vid Sandhamn (ES R 19), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 592500N 190100E-592230N 183830E-590730N 190430E-591800N 192300E-592500N 190100E 8. Ett område i södra delen av Stockholms skärgård (ES R 21), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 591000N 181000E-590500N 175500E-585330N 174215E-584000N 175130E-584400N 181500E-585400N 184000E-590000N 185130E-591000N 183400E-591000N 181000E 9. Ett område vid Landsort (ES R 88), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 585330N 174215E-584000N 175130E-584841N 173804E-585330N 174215E 10. Ett område kring norra Gotland och Fårö (ES R 26), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 580300N 192900E-580300N 190400E-580200N 185700E-574700N 183800E-573900N 184800E-573500N 190000E-575630N 192900E-580300N 192900E 11. Ett område i Blekinge skärgård (ES R 33), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 561600N 153700E-561300N 152200E-560730N 151830E-560300N 151830E-555700N 154200E-555700N 155200E-560430N 155900E-561100N 155800E-561600N 153700E 12. Ett område vid Stärnö (ES R 91), begränsat av en cirkel med 3 km radie med centrum i 560830N 145100E 13. Ett område vid Styrsö (ES R 93), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 573920N 114327E-573920N 114711E-573723N 114745E-573646N 114930E-573530N 114935E-573500N 114300E-573920N 114327E 14. Ett område vid Marstrand (ES R 95), begränsat av räta linjer som binder samman följande punkter. 575500N 113847E-575713N 114316E-575625N 114500E-575437N 114232E-575500N 113847E Förordning (1996:191).