Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1979:969 · Visa fulltext
Förordning (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Departement: Näringsdepartementet
Upphävd: 2006-01-19
Ändring, SFS 1988:456
Rubrik: Förordning (1988:456) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1989:648
Rubrik: Förordning (1989:648) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989-08-01
Ändring, SFS 1991:1296
Rubrik: Förordning (1991:1296) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991-11-14
Ändring, SFS 1991:2017
Rubrik: Förordning (1991:2017) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:238
Rubrik: Förordning (1993:238) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993-07-01
Ändring, SFS 1993:1157
Rubrik: Förordning (1993:1157) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1994-01-01
Ändring, SFS 1993:1746
Rubrik: Förordning (1993:1746) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-10-01
Ändring, SFS 1994:668
Rubrik: Förordning (1994:668) om ändring i förordningen (1993:1746) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1993:1746
Ändring, SFS 1995:1436
Rubrik: Förordning (1995:1436) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1996-01-01
Ändring, SFS 1996:191
Rubrik: Förordning (1996:191) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: upph. 4 §; ändr. bil.
Ikraft: 1996-04-15
Ändring, SFS 1996:1051
Rubrik: Förordning (1996:1051) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1997-04-01
Ändring, SFS 2004:1106
Rubrik: Förordning (2004:1106) om ändring i förordningen (1979:969) om restriktioner för luftfart inom vissa områden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:801
Omfattning: upph.