Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:475 · Visa register
Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1969-06-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:476
1 § Kommun eller allmän inrättning samt ägare eller innehavare av hamn, flygplats eller godsterminal får anlita Tullverket för uppbörd av sina avgifter enligt denna kungörelse. Förordning (1999:476). 2 § Framställning om uppbörd genom Tullverkets försorg görs hos verket. Kan uppbörden lämpligen förenas med tjänstegöromålen i Tullverket, får verket träffa överenskommelse om sådan uppbörd. Verket skall därvid bestämma den ersättning som skall utgå för arbetet med uppbörden. Ersättningen skall bestämmas så att staten får skälig gottgörelse för sina kostnader. Förordning (1999:476). 3 § Uppbörd sker i den ordning Tullverket bestämmer. Förordning (1999:476).