Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:475 · Visa fulltext
Kungörelse (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring, SFS 1999:476
Rubrik: Förordning (1999:476) om ändring i kungörelsen (1969:475) om uppbörd av särskilda avgifter genom Tullverkets försorg
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1999-07-01