Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:624 · Visa register
Förordning (1969:624) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1969-12-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2021:1048
1 § Sådana rättsgenetiska undersökningar som avses i lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap och 2 kap. 6 § föräldrabalken ska utföras av Rättsmedicinalverket. Förordning (2021:1048). 2 § En domstol som har beslutat om rättsgenetisk undersökning ska inom en vecka underrätta Rättsmedicinalverket om beslutet. En socialnämnd har samma skyldighet, om nämnden har initierat en sådan undersökning. Förordning (2021:1048). 3 § Om en rättsgenetisk undersökning har utförts på grund av ett domstolsbeslut, ska utlåtandet över undersökningen skickas till domstolen. Ett utlåtande över en undersökning som har utförts på initiativ av en socialnämnd ska i stället skickas till nämnden. Om ett insänt prov som har tagits på grund av ett domstolsbeslut inte kan användas för att utföra en rättsgenetisk undersökning, ska Rättsmedicinalverket underrätta domstolen om att ett nytt prov behövs. Om provet har tagits på initiativ av en socialnämnd, ska i stället nämnden underrättas. Förordning (2021:1048). 4 § Rättsmedicinalverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap. Förordning (2021:1048). 5 § Har upphävts genom förordning (1997:412). 6 § Har betecknats 4 § genom förordning (2021:1048).