Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:624 · Visa fulltext
Förordning (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1973:139
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1973:811
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1974:968
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 5 §
Ändring, SFS 1976:629
Rubrik: Förordning (1976:629) om ändring i kungörelsen (1969:624) om blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom äktenskap
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 6 §§
Ändring, SFS 1979:955
Rubrik: Förordning (1979:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1981:877
Rubrik: Förordning (1981:877) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1991:946
Rubrik: Förordning (1991:946) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1997:412
Rubrik: Förordning (1997:412) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:955
Rubrik: Förordning (2002:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2003-01-01