Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:624 · Visa fulltext
Förordning (1969:624) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1973:139
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1973:811
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1974:968
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 5 §
Ändring, SFS 1976:629
Rubrik: Förordning (1976:629) om ändring i kungörelsen (1969:624) om blodundersökning m.m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning av faderskapet till barn utom äktenskap
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 6 §§
Ändring, SFS 1979:955
Rubrik: Förordning (1979:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1981:877
Rubrik: Förordning (1981:877) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1991:946
Rubrik: Förordning (1991:946) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1997:412
Rubrik: Förordning (1997:412) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 1997-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:955
Rubrik: Förordning (2002:955) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2021:1048
Rubrik: Förordning (2021:1048) om ändring i förordningen (1969:624) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
Omfattning: nuvarande 6 § betecknas 4 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§, den nya 4 §
Ikraft: 2022-01-01