Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:131 · Visa register
Lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet
Departement: Finansdepartementet KL
Utfärdad: 1968-05-10
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:47
Upphävd: 2009-03-01
Kommun får vidtaga åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar i den mån det är påkallat för att främja turistväsendet inom kommunen.