Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:131 · Visa fulltext
Lag (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet
Departement: Finansdepartementet KL
Förarbeten: Prop. 1968:44;KU 1968:18;Rskr 1968:208
Upphävd: 2009-03-01
Ändring, SFS 2009:47
Omfattning: upph.