Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:185 · Visa register
Lag (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1967-05-12
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:585
Upphävd: 1993-07-01
För att finna lämpligt medel för födelsekontroll får efter särskilt tillstånd klinisk prövning företagas av medel som kan hindra utvecklingen av befruktat ägg hos kvinna. Tillstånd meddelas av Konungen efter framställning av medicinalstyrelsen. Verksamhet som bedrives med stöd av tillståndet står under tillsyn av styrelsen. Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av medicinalstyrelsen.