Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:185 · Visa fulltext
Lag (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1967:18; 1LU 1967:19; Rskr 1967:122
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1993:585
Rubrik: Lag (1993:585) om upphävande av lagen (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1992/93:175, bet. 1992/93:SoU23, rskr. 1992/93:358