Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:185 · Visa fulltext
Lag (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1967:18; 1LU 1967:19; Rskr 1967:122
Upphävd: 1993-07-01
Ändring, SFS 1993:585
Rubrik: Lag (1993:585) om upphävande av lagen (1967:185) om klinisk prövning av vissa medel för födelsekontroll
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1992/93:175, bet. 1992/93:SoU23, rskr. 1992/93:358