Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:374 · Visa register
Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad: 1966-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:1023
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:1272
Upphävd: 2018-03-01
1 § Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det begränsas mot det fria havet eller annan stats territorium av territorialgränsen. 2 § Till inre vatten räknas a) insjöar, vattendrag och kanaler; b) vid kusterna belägna hamnar, bukter och vikar samt vattenområden innanför och mellan öar, holmar och skär och intill räta linjer som regeringen bestämmer. I Öresund mellan Klagshamns fyr och Kullen räknas dock endast hamnar till inre vatten. Lag (1978:959). 3 § Till territorialhavet räknas det utanför Sveriges landområden och inre vatten belägna vattenområdet med en bredd av tolv nautiska mil eller 22 224 meter från de baslinjer som anges i 4 §. Territorialhavet sträcker sig dock a) i Skagerack ej utöver den fastställda gränsen mot Norge och ej heller utöver en rät linje (kompasslinje) mellan punkten 58 53'34,0" N, 10 38'25,0" O och punkten 58 45'41,3" N, 10 35'40,0" O; b) i Skagerack och Kattegatt ej utöver räta linjer mellan punkten 57 59,0' N, 10 59,8' O, punkten 57 50,1' N, 11 09,0' O, punkten 57 40,5' N, 11 12,3' O, punkten 57 27,2' N, 11 31,4' O, punkten 57 23,0' N, 11 35,3' O, punkten 57 10,4' N, 11 41,2' O, punkten 56 58,4' N, 12 00,5' O, punkten 56 38,2' N, 12 18,0' O, punkten 56 23,0' N, 12 07,2' O och punkten 56 18,1' N, 12 19,7' O och ej heller utöver en linje som löper fyra nautiska mil från baslinjen och går mellan punkten 56 18,1' N, 12 19,7' O och punkten 56 14,4' N, 12 23,6' O; c) i Öresund ej utöver den linje i sundets längdriktning som anges i deklarationen med Danmark den 30 januari 1932 angående vissa gränsförhållanden i Öresund och ej heller utöver Öresunds begränsning i norr mot Kattegatt väster om punkten 56 14,4' N, 12 23,6' O och i söder mot Östersjön väster om punkten 55 20,87' N, 12 41,32' O enligt i deklarationen angivna begränsningslinjer; d) i södra Östersjön ej utöver en linje som löper fyra nautiska mil från baslinjen och går mellan punkten 55 20,87' N, 12 41,32' O och punkten 55 17,70' N, 12 43,32' O och ej heller utöver en rät linje mellan den sistnämnda punkten och punkten 55 08,9' N, 12 55,7' O; e) i Bornholmsgattet ej utöver en rät linje mellan punkten 55 10,6' N, 14 10,2' O och punkten 55 36,4' N, 14 42,3' O; f) i Bottenviken, Bottenhavet, Ålands hav och nordligaste delen av Östersjön ej utöver den fastställda gränsen mot Finland och, i de områden där sådan gräns saknas, ej utöver någon av de gränslinjer för kontinentalsockeln och Sveriges ekonomiska zon som överenskommits med Finland. Lag (1995:1023). 4 § Vid landområden utgörs baslinjen för beräkning av territorialhavet av strandlinjen vid lågt vattenstånd. Från skär som vid lågt vatten stånd men ej vid medelvattenstånd höjer sig över vattenytan, beräknas dock territorialhav endast om skäret ligger på ett avstånd av högst tolv nautiska mil från närmaste till Sverige hörande landområde som höjer sig över vattenytan vid medelvattenstånd. Vid inre vatten utmed kusterna beräknas territorialhavet från dessa vattenområdens yttergränser (räta baslinjer), såvida inte annat föranleds av att ett landområde ligger utanför en rät baslinje. Lag (1979:1140). 5 § Ytterligare bestämmelser om territorialhavets beräkning meddelas av regeringen. Lag (1978:959).