Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:374 · Visa fulltext
Lag (1966:374) om Sveriges sjöterritorium
Departement: Utrikesdepartementet UDR
Förarbeten: Prop. 1966:119; 3LU 1966:44; Rskr 1966:230
Upphävd: 2018-03-01
Ändring, SFS 1978:959
Rubrik: Lag (1978:959) om ändring i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:27, UU 1978/79:18, rskr 1978/79:94
Ändring, SFS 1979:1140
Rubrik: Lag (1979:1140) om ändring i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:43, UU 1979/80:16, rskr 1979/80:129
Ändring, SFS 1993:786
Rubrik: Lag (1993:786) om ändring i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428
Ändring, SFS 1995:959
Rubrik: Lag (1995:959) om ändring i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-07-30
Förarbeten: Prop. 1994/95:156, bet. 1994/95:UU17, rskr. 1994/95:341
Ändring, SFS 1995:1023
Rubrik: Förordning (1995:1023) om ikraftträdande av lagen (1995:959) om ändring i lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium
Omfattning: ikrafttr. av 1995:959
Ändring, SFS 2017:1272
Omfattning: upph.