Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:724 · Visa register
Förordning (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1964-11-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:126
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:824
Upphävd: 2022-10-03
Döms någon enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling till svårare straff än sextio dagsböter eller till annan påföljd än straff, ska domstolen inom en vecka sända kopia av domen eller beslutet till Tullverket. Motsvarande skyldighet har överrätt som i annat fall meddelat dom eller beslut i mål, vari lägre domstol enligt nämnda lag dömt till sådant straff eller annan påföljd än straff. Förordning (2008:126). Övergångsbestämmelser 2000:1266 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. 2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.