Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:724 · Visa fulltext
Förordning (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
Departement: Finansdepartementet S3
Upphävd: 2022-10-03
Ändring, SFS 1991:1358
Rubrik: Förordning (1991:1358) om ändring i kungörelsen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta generaltullstyrelsen om dom i brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1999:470
Rubrik: Förordning (1999:470) om ändring i kungörelsen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta generaltullstyrelsen om dom i vissa brottmål
Omfattning: ändr. författningsrubr., författningen
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 2000:1266
Rubrik: Förordning (2000:1266) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:126
Rubrik: Förordning (2008:126) om ändring i förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2022:824
Rubrik: Förordning (2022:824) om upphävande av förordningen (1964:724) angående skyldighet för domstol att underrätta Tullverket om dom i vissa brottmål
Omfattning: upph.