Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:847 · Visa register
Kungörelse (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 1947-10-31
Ändring införd: t.o.m. SFS 2000:708
1 § Har framställning om bevisupptagning vid utländsk domstol kommit in till Justitiedepartementet skall departementet vid behov se till att framställningen översätts till den andra statens språk eller annat språk som den staten godtar. Uppgift om kostnaden för översättningen skall omedelbart överlämnas till den svenska domstolen. Gör svensk domstol framställning enligt den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur direkt till det centrala organet i den andra staten eller i Österrike, skall vad som sägs om Justitiedepartementet i första stycket första meningen gälla domstolen. Förordning (2000:708). 2 § Har i fall, då kostnad för bevisupptagning vid utländsk domstol enligt lag skall utgivas av enskild part, rätten självmant förordnat om bevisupptagningen, må rätten, om föreläggande att ställa säkerhet för kostnaden icke efterkommes, genast låta uttaga det belopp som angivits i föreläggandet. Vid tingsrätt skall belopp, som sålunda indrivits eller som part enligt givet föreläggande erlagt till domstolen, ofördröjligen insättas på tjänstepostgirokonto. Förordning (1970:527). 3 § Sedan uppgift om samtliga kostnader för bevisupptagningen inkommit till den svenska domstolen har denna, om kostnaden enligt lag skall utgivas av part, att såvitt täckning ej kan erhållas ur inbetalt förskott vidtaga erforderliga åtgärder för kostnadsbeloppets uttagande samt översända det till 1. Justitiedepartementet eller 2. om omedelbar skriftväxling ägt rum med den utländska domstolen, till denna, eller 3. om bevisupptagningen ägt rum enligt den i 1 § andra stycket nämnda konventionen, till det centrala organet i den främmande staten. Skall kostnaden betalas av allmänna medel, verkställs utbetalningen i den ordning som är föreskriven för ersättning av allmänna medel till vittnen. Förordning (2000:708). 4 § I framställning om bevisupptagning vid utländsk domstol anges 1. den ansökande domstolens namn och postadress samt, om det är möjligt, den domstol som skall ta upp beviset, 2. parternas namn och postadress och i förekommande fall motsvarande uppgifter beträffande ombud, 3. målets beskaffenhet och en kort redogörelse för saken, 4. den åtgärd som skall vidtas. I förekommande fall anges dessutom 1. namn och postadress i fråga om den som skall höras, 2. de frågor som skall ställas till den som skall höras eller de omständigheter som han skall höras om, 3. den skriftliga handling som skall företes eller den egendom beträffande vilken syn skall hållas, 4. om visst förfarande skall iakttas vid bevisupptagningen, 5. i vad mån den som skall höras eller fullgöra något enligt svensk lag är berättigad eller skyldig att vägra göra vad som begärs av honom. Förordning (2000:708). 5 § Har svensk domstol beslutat om bevisupptagning vid domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge, äger i målet eller ärendet omedelbar skriftväxling rum med den utländska domstolen. Skall bevisupptagningen ske i Finland eller Island, får den svenska domstolen begära att protokoll och andra handlingar över bevisupptagningen översättes till svenska, danska eller norska språket. Förordning (1975:619). 6 § Översättning av framställning enligt 4 § skall var bestyrkt. Sådant bestyrkande skall i fråga om framställning som sägs i 1 § andra stycket ske av diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av notarius publicus. Kostnad för översättning betalas i fall som avses i första stycket andra meningen av den svenska domstolen. I fråga om sådan kostnad äger 3 § andra stycket motsvarande tillämpning. Förordning (1975:306). 7 § I bilaga till denna förordning framgår de centrala organ som avses i 1 § andra stycket och de krav som de staterna ställer på vilket språk en framställning skall vara översatt till. Förordning (2000:708). 2000:708 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000. Genom denna förordning upphävs cirkulär (1975:305) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur och Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:252) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur. Bilaga Stat Centralt organ Krav på över- sättning Amerikas förenta stater jämte Guam, Jungfruöarna och Puerto Rico U.S. Departement of Justice Civil Division Office of Foreign Litigation, (adr.: 10th and Constitution Avenue, N.W. Washington D.C. 20004, USA) engelska Argentina Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (adr.: Reconquista 1088, Buenos Aires, Argentina) spanska Australien Attorney-General's Department, Central Office (adr.: National Circuit, Barter, ACT 2600, Australien) Barbados The Registrar of the Supreme Court of Barbados (adr.: Law Courts, Bridgetown, Barbados) Cypern Ministry of Justice (adr.: Nicosia, Cypern) ej franska Estland Justiitsministeerium (adr.: Suur-Karja 19, EE-0100 Tallinn, Estland Frankrike Le Ministère de la Justice, Service civil de l'entraide judiciaire internationale (adr.: 13, Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, Frankrike) franska Israel The Director of Courts (adr.: 19, Jaffa Road, Jerusalem, Israel) Italien Ministry of Foreign Affairs (adr.: Rom, Italien) Kina (avser endast Hongkong) The Registrar of hte Supreme Court (art. 24, 35) The Chief Secretary, Hong Kong (art. 16, 17 35) (adr.: Hongkong) ej franska Lettland Ministry of Justice (adr.: Brivibas Bulvaris 36, LV-1536 Riga, Lettland) Luxemburg Le Parquet général près la Cour supérieure de Justice (adr.: 12, Côte d'Eich, Luxembourg-Ville, Luxemburg) franska eller tyska Mexico Secretaria de Relaciones Exteriores Direccion General de Asuntos Juridicos (adr.: Ricardo Flores Magón No. 1, Mexico) spanska Monaco The Directorate of Judicial Services (adr.: MC 98025, Monaco Cedex) franska Nederländerna The Public Prosecutor with the district court of the Hague (adr.: Juliana van Stolberglaan 2-4, Haag) engelska, franska, nederländska eller tyska Aruba The Attorney-General in Aruba of the Joint Court of Justice of the Netherlands Antilles and of Aruba (adr.: Aruba) nederländska, engelska eller spanska Polen Ministerstwo Sprawiedliwosci Departament Wspolpracy Miedzynarodowej i Prawa Europejskiego (adr.: Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa, Polen) Portugal The Director General of the Judiciary Department of Ministry of Justice (adr.: Praca do Comércio, 1194 Lisboa Codex, Portugal) portugisiska Schweiz Departement fédéral de Justice et Police (adr.: Bunderain 20, 3003 Bern) tyska, franska eller italienska Appenzell Ausserrhoden antonsgericht Appenzell A. Rh. (adr.: 9043 Trogen) tyska Appenzell Innerrhoden Kantonsgericht Appenzell A. Rh (adr.: 9050 Appenzell) tyska Aargau Obergericht des Kantons Aarga (adr.: 5000 Aargau) tyska Basel-Landschaft Obergericht des Kantons Basel-Landschaft (adr.: 4410 Liestal) tyska Basel-Stadt Appellationsgericht Basel-Stadt (adr.: 4054 Basel) tyska Bern Justitzdirektion des Kantons Bern (adr.: 3011 Bern) tyska eller franska Fribourg Tribunal cantonal (adr.: 1700 Fribourg) tyska eller franska Genève Parquet du Procureur général (adr.: 1211 Genève 3) franska Glarus Obergericht des Kantons Glarus (adr.: 8750 Glarus) tyska Graubünden Justitz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden (adr.: 7001 Chur) tyska Jura Departement de la Justice (adr.: 2800 Delémont) franska Luzern Obergericht des Kantons Luzern (adr.: 6002 Luzern) tyska Neuchâtel Departement de Justice (adr.: 2001 Neuchâtel) franska Nidwalden Kantonsgericht Nidwalden (adr.: 6370 Stans) tyska Obwalden Kantonsgericht des Kantons Obwalden (adr.: 6060 Sarnen) tyska St. Gallen Kantonsgericht St. Gallen (adr.: 9001 St. Gallen) tyska Schaffhausen Obergericht des Kantons Schaffhausen (adr.: 8201 Schaffhausen) tyska Schwyz Kantonsgericht Schwyz (adr.: 6430 Schwyz) tyska Solothurn Obergericht des Kantons Solothurn (adr.: 4500 Solothurn) tyska Tessin Tribunale di appello (adr.: 6901 Lugano) italienska Thurgau Obergericht des Kantons Thurgau (adr.: 8500 Frauenfeld) tyska Uri Gerichtskanlzei Uri (adr.: 6460 Altdorf) tyska Valais Tribunal cantonal (adr.: 1950 Sion) franska eller tyska Vaud Tribunal cantonal (adr.: 1014 Lausanne) franska Zug Obergericht des Kantons Zug Rechtshilfe (adr.: 6300 Zug) tyska Zürich Obergericht des Kantons Zürich Rechtshilfe (adr.: 8023 Zürich) tyska Singapor The Registrar of the Supreme Court (adr.: St Andrew's Road, Singapore 0617) engelska Slovakien Ministry of Justice Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Department of International Law (adr.: Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava, Slovakiska Republiken) slovakiska Spanien Ministry of Justice, Technical Secretariat General (adr.: San Bernardo 45, 28015 Madrid, Spanien) spanska Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden för vilkas internationella förbindelser Storbritannien svarar: England och Wales The Foreign and Common wealth Office (adr.: London SW1A 2AL, Storbritannien) (art. 2, 16-17) The Senior Master of the Supreme Court (adr.: Royal Courts of Justice, Strand, London WC2A 2LL, Storbritannien) engelska Skottland The Scottish Executive Justice Departement, Civil Justice & International Division (adr.: Hayweight House, 23 Lauriston Street, Edinburgh, EH3, 9DQ Nordirland The Master (Queen's Bench and Appeals), Royal Courts of Justice (adr.: Chichester Street BT1 3JF Belfast, Nordirland) Suveräna basområdena Akrotiri och Dhekelia The Senior Registrar of the Judge's Court of the Sovereign Base Areas (adr.: Akrotiri och Dhekelia) (art. 16, 17, 18, 24) ej franska Anguilla The Registrar of the East Caribbean Supreme Court (art.16-18) The Governor of Anguilla (art. 24) (adr.: Anguilla) ej franska Caymanöarna His Excellency the Governor (art. 24) The Attorney-General (art.16, 17) The Clerk of the Grand Court (art. 18) (adr.: Cayman Islands) ej franska Falklandsöarna The Governor (art. 24) The Judge of the Supreme Court of the Falkland Islands (art. 16, 17, 18) (adr.: Stanley, Falkland Islands) ej franska Gibraltar The Deputy Governor (art. 16, 17, 24) The Registrar of the Supreme Court of Gibraltar (art. 18) (adr.: Gibraltar) ej franska Guernsey The Bailiff, Deputy Bailiff, any Jurat of the Royal Court of Guernsey, the Chairman of a Jurat of the Court of Alderney and the Seneschal (or Deputy) of the Court of the Seneschal of Sark (adr.: Guernsey, Channel Islands) Isle of Man er Majesty's First Deemster and Clerk of the Rolls (adr.: Rolls Office, Douglas, Isle of Man) ej franska Jersey The Royal Court of Jersey (adr.: Jersey, Channel Islands, Storbritannien) Sydafrika Departement of Justice, The Director General (adr.: Private Bag X81, Pretoria, RSA 0001 ej franska Tjeckiska republiken The Ministry of Justice of the Czech Republic (adr.: 128 10 Praha 2, Vysehradská 16, Tjeckiska republiken) Tyskland tyska av auktoriserad översättare Baden-Würtemberg Justizministerium Baden-Württemberg (adr.: Schillerplatz 4, D-70173 Stuttgart) Bayern Bayerisches Staatsministerium der Justiz, Justizpalast (adr.: Prielmayerstrasse 7, D-80335 München) Berlin Senatsverwaltung für Justiz von Berlin (adr.: Salzburger Strasse 21-25, D-10825 Berlin) Brandenburg Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg (adr.: Heinrich-Mann-Allee 107, D-14460 Potsdam) Bremen Der Präsident des Landgerichts (adr.: Domsheide 16, D-28195 Bremen) Hamburg Präsident des Amtsgerichts Hamburg (adr.: Sievekingplatz 1, D-20335 Hamburg) Hessen Hessisches Ministerium der Justiz (adr.: Luisenstrasse 13 D-65185 Wiesbaden) Mecklenburg-Vorpommern Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern (adr.: Demmlerplatz 14, D-19053 Schwerin) Niedersachsen Niedersächsisches Justizministerium (adr.: Am Waterlooplatz 1, D-30169 Hannover) Nordrhein-Westfalen Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf (adr.: Cecilienallee 3 D-40474 Düsseldorf) Rheinland-Pfalz Ministerium der Justiz (adr.: Ernst-Ludwig-Strasse 3, D-55116 Mainz) Saarland Ministerium der Justiz des Saarlandes (adr.: Zähringerstrasse 12 D-66119 Saarbrücken) Sachsen Sächsisches Staatsministerium der Justiz (adr.: Archivstrasse 1, D-01097 Dresden) Sachsen-Anhalt Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt (adr.: Wilhelm-Höpfner-Ring 6, D-39116 Magdeburg) Schleswig-Holstein Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein D-24103 Kiel) Thüringen Thüringer Justizministerium (adr.: Alfred-Hess-Strasse 8 D-99094 Erfurt) Venezuela Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección de Servicio Consular Nacional (adr.: Esquina Principal frente a la Plaza Bolívar, Caracas, Venezuela) spanska Österrike Bundesministerium für Justiz, (adr.: Museumstrasse 7 A-1070 Wien) tyska