Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:847 · Visa fulltext
Kungörelse (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1958:422
Omfattning: ny 4 §
Ändring, SFS 1970:527
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1973:144
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1975:306
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§; nya 5-7 §§; omtryck
Ändring, SFS 1975:619
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1997:410
Rubrik: Förordning (1997:410) om ändring i kungörelsen (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1997-12-01
Ändring, SFS 2000:708
Rubrik: Förordnning (2000:708) om ändring i kungörelsen (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 7 §§; ny bil.
Ikraft: 2000-10-01