Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1947:164 · Visa register
Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1947-05-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:265
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:333
Upphävd: 2002-07-01
1 § Bärande av uniform eller liknande klädedräkt, som tjänar att utmärka bärarens politiska meningsriktning, vare förbjudet. Förbud som nu sagts avser jämväl uniformsdel, armbindel eller annat därmed jämförligt i ögonen fallande kännetecken. 2 § Den som bryter mot vad i 1 § är föreskrivet, döms till böter. Det som olovligen har burits skall förklaras förverkat. Lag (1991:265). 3 § har upphävts genom lag (1991:265).